Nieuwsbrief 26 oktober 2018

NIEUWSBRIEF 26 oktober 2018

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. We hebben net de herfstvakantie achter ons. Hopelijk heeft iedereen volop van de vrije dagen kunnen genieten. De week voor de herfstvakantie stond voor de meeste kinderen in het teken van de teken-, schrijf- & voorleeswedstrijd, die we rondom de Kinderboekenweek hebben georganiseerd. En dat heeft prachtige werkstukken opgeleverd.


Zwemonderwijs op de Tweern

Zwemmen waarom:

Als SBO-school vinden wij het belangrijk dat kinderen in het waterrijke Zeeland zwemonderwijs krijgen, zodat ze zich bij te water raken zelfstandig kunnen redden. We vinden het dan ook fantastisch dat de gemeente Goes het schoolzwemmen op De Tweern wil blijven financieren.

Vanaf O3 t/m B6 krijgen alle kinderen 1 x per week op vrijdag: 1 half uur zwemonderwijs in het Omnium.

Diploma:

Het is belangrijk om te weten dat het schoolzwemmen alleen vaak onvoldoende is om een diploma te halen. We adviseren ouder(s)/verzorger(s) dan ook om naast het schoolzwemmen ook privé met hun kind naar zwemles te gaan.

Afspraken:

* In verband met de wet op de privacy, worden er GEEN foto’s gemaakt tijdens zwemles of diplomazwemmen.

* Tijdens diplomazwemmen vragen we een leerkracht foto’s te nemen, hij/zij zal deze foto’s doorsturen naar de ouder(s)/verzorger(s), deze foto’s komen NIET op de website.

* Kinderen van de groepen groep 3 t/m groep 6 gaan mee naar de zwemles totdat ze hun A- én B-diploma hebben gehaald.

* De zwemles komt in de plaats van 1 reguliere gymles.

* De kinderen worden per bus naar het zwembad vervoerd.

* De kinderen (vanaf groep 5 + 6) die een A- en B-diploma hebben behaald, gaan niet meer mee zwemmen en krijgen onder de zwemtijd een reguliere gymles op school. Daar waar het organisatorisch beter uitkomt, blijft de hele groep 5 en/of 6 zwemmen.

* Kinderen die aan het eind van de groep 6 nog geen diploma hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om in groep 7 nog een half jaar mee te gaan zwemmen tot het A-diploma is behaald. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

* Mits het kind voldoende motivatie heeft én er een grote kans is op het behalen van een A-diploma.

* De ouder(s)/verzorger(s) van het kind akkoord geven voor het volgen van zwemles, want hun kind mist door het volgen van zwemles onderwijstijd.

* School zorgt in samenwerking met het zwembad voor minimaal 1 kijkles. Tijdens de kijkles zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom om een zwemles bij te wonen.

* Coördinator zwemmen (én busvervoer) is meester Léon

* Opzet en inhoud van de zwemlessen zijn de verantwoordelijkheid van het Omnium in Goes, waar de zwemlessen plaatsvinden.

  

Nationaal schoolontbijt op donderdag 8 november

Wij doen dit jaar mee met het Nationaal schoolontbijt. We ontvangen hiervoor een uitgebreid pakket. Het uitgebreide pakket is een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie: in ieder geval volkorenbrood, tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine, 30+ kaas, aardbeienjam, fruit/groentespread, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, cruesli, honing, thee en tuinkers. Er valt dus veel te kiezen! Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag. Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over die gezonde start van de dag met allerlei lesmateriaal zoals bijvoorbeeld leuke animatiefilmpjes. We willen vragen dat ieder kind meeneemt: Bord, Beker en Bestek.

 

Kerstviering

Onze school zal ook dit jaar weer aan Kerstviering doen op een manier die u van ons gewend bent. Veel details gaan we nog niet noemen, maar wel dat er mogelijk weer een Kerstmarkt zal worden gehouden. Als datum is voorlopig gekozen voor donderdag 20 december rond etenstijd. Ook mogen de leerlingen op vrijdag 21 december om 12.00 uur naar huis. We zullen bij de taxibedrijven vragen of zij op die tijd rijden. Later zullen we u alle informatie geven.

 

Toestemmingsformulier

Komende week zult u het zgn. toestemmingsformulier meekrijgen met uw kind. Dat formulier is bedoeld om aan u toestemming te vragen over foto- en/of beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor schooldoeleinden. Op deze brief kunt u uw wensen aangeven daarover. Dat we deze brief zo snel mogelijk van u retour willen zult u wel begrijpen.

 

Ouderavond

Bij het uitkomen van deze brief is het moment om u aan te melden voor deze avond al voorbij. Toch attenderen wij u er nogmaals op dat deze avond plaats zal vinden op dinsdag 30 oktober aanstaande van 19.30 – 21.00 uur. Het hoofdonderwerp gaat over pesten. Hebt u zich (nog) niet aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen, door een mailtje te sturen naar tweern@respont.nl . Geeft u dan aan met hoeveel personen u komt, wat uw naam is en van wie u de ouder/verzorger bent?


Osteopathie

Op maandag 10 december komen de osteopaten weer op school. Als uw kind voor een volgende afspraak op de lijst staat dan ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.

Ook is er dan nog ruimte voor nieuwe kinderen.

Het doel van de osteopathie-behandelingen is om kinderen die klachten hebben kennis te laten maken met osteopathie door hen een of twee behandelingen aan te bieden. Bij klachten kunt u denken aan onverklaarbare lichamelijke klachten, hoofdpijn of buikpijn of problemen op gebied van lichaamshouding. Een behandeling duurt meestal zo'n 45 minuten.

De behandeling is en blijft gratis. Wel moet er altijd een van de ouders (minimaal) bij aanwezig zijn. Hebt u belangstelling, meldt uw kind dan aan via tweern@respont.nl.

Op maandag 11 maart 2019 en maandag 17 juni 2019 zullen de osteopaten ook weer aanwezig zijn.

 

Inzamelnieuws…

Al jaren zamelen we op school diverse spulletjes in. Dit doen we voor een goed doel, nl. de stichting Opkikker. Zij verzorgen voor ernstige zieke kinderen een onvergetelijke dag.


Wat kunt u allemaal inleveren?

- lege batterijen,

- lege cartridges,

- oude mobieltjes.

- plastic doppen.

 

Deze materialen kunt u meegeven aan uw kind. Alle inzamelbakken vindt u, bij binnenkomst links in de gang. Mobieltjes en doppen kunnen worden ingeleverd bij meester Wim.


Agenda  november & december 2018

30 oktober

Algemene Ouderavond 19.30-21.00 uur

8 november

Nationaal schoolontbijt

15 en 16 november

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

26 t/m 30 november

gehele week oudercontactgesprekken

5 december

Sinterklaas

vrijdag 21 december 12.00 uur

start Kerstvakantie (7 januari starten we weer)