Nieuwsbrief 28 februari 2019

                                                                                    NIEUWSBRIEF 28 februari 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2019.


Gezocht! Ouder voor in de GMR!

De medezeggenschapsraad van De Tweern is op zoek naar een enthousiaste ouder die zitting wil nemen in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). In de GMR zitten, van iedere school binnen onze stichting Respont, vertegenwoordigers namens personeel en ouders. Er zijn zo`n 6 vergaderingen per jaar; deze vinden in de avonduren plaats.

Vindt u het leuk en interessant om allerlei beleidsstukken te lezen en mee te praten? Geeft u zich dan op. Voor meer informatie en vragen, of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR, Wim Voogdt; w.voogdt@respont.nl.


Oudertevredenheid…

Als school hechten we veel waarde aan uw mening. “Hoe denkt u over het onderwijs wat aangeboden wordt? Voelt uw kind zich veilig op school? Voelt u zich als ouder gehoord?” Allemaal vragen waar we graag een antwoord op willen hebben. Uiteraard met als doel om ons onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten en af te stemmen op uw zoon/dochter.

Daarom ontvangt u na de voorjaarsvakantie een uitnodiging om een oudertevredenheidspeiling in te vullen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers hier even tijd voor vrij willen maken, zodat we een zo eerlijk mogelijk beeld van alle aandachtspunten krijgen.

 

Kunstweek Energieke kunst 20 maart-31 maart

Kunst die…draait, loopt, groeit, vliegt, zwaait, verdwijnt.

De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Zeeland aan kunnen meedoen. Ook scholen buiten Zeeland mogen meedoen. Stichting Kinderkunstweek wil kinderen kennis laten maken met moderne en hedendaagse beeldende kunst en leerkrachten handvatten geven dit te realiseren. Musea, kunstenaars, galeries en andere kunst- en cultuuraanbieders worden actief bij de KKW betrokken. Er worden tijdens de Kinderkunstweek activiteiten geboden voor binnen en buiten school en in de vrije tijd.

  

Gezocht! Luizenpluisouders

Na elke vakantie wordt er altijd een controle uitgevoerd door de luizenpluisouders. Zij zijn dringend op zoek naar versterking. Voor aanmelding en extra info kunt u contact opnemen met Anneke Leeffers.

 

Gezocht lid Kascommissie ouderraad

Welke ouder/verzorger wil plaats nemen in de kascommissie van de ouderraad?! De kascommissie bestaat uit 2 personen en controleert de boekhouding van de ouderraad van het afgelopen kalenderjaar. U wordt lid voor 2 jaar en daarna neemt een andere ouder/verzorger het weer over. Tijdsinvestering: ongeveer 1,5 uur per jaar. Interesse?! Dan graag contact opnemen met Monique van de administratie.

 

De week van de Lentekriebels

Van 11 tot en met 14 maart is het weer de “Week van de Lentekriebels”. Dit is een projectweek over relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs. Leerlingen in groep 6 t/m 8 volgen tijdens deze week elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen.

 

Hulpplannen

Indien van toepassing zijn de hulpplannen van uw kind via de mail verstuurd. Het is van belang dat u de mail bevestigd ter akkoord en gelezen.

 

Onze school gaat voor MONO

Mobielgebruik in het verkeer is de oorzaak van veel ongelukken. M.i.v. 1 juli 2019 wordt het strafbaar om fietsend een mobieltje te gebruiken.  

Als onderdeel van de MONO-campagne, heeft het ROVZ speciaal voor basisscholen de actie ‘Onze school gaat voor MONO’ bedacht, waaraan de kinderen van De Tweern ook mee gaan doen. Met de actie willen we ouders stimuleren het mobieltje niet te gebruiken in het verkeer en zo het goede voorbeeld te geven aan hun kinderen. De kinderen spelen een actieve rol in de actie ‘Onze school gaat voor MONO. De leerlingen die zelf al een mobieltje hebben, worden met deze actie ook gestimuleerd om het mobieltje niet te gebruiken als ze aan het verkeer deelnemen.


Staking

Zoals u heeft kunnen lezen wordt er bij ons op De Tweern op vrijdag 15 maart gestaakt. Afgelopen weken waren we genoodzaakt om i.v.m. ziekte groepen vrij te geven. We doen er altijd alles aan om dit te voorkomen. Dat lukt helaas niet altijd en soms vragen wij u uw kind thuis te houden omdat we gewoonweg geen geschikte vervanger hebben kunnen vinden. En…. daarom staken we , meer leraren willen we graag!!!.

 

Hoog bezoek

Vrijdag 22-2 jl. kwam de gedeputeerde dhr. Harry van der Maas met een delegatie op bezoek bij ons en wilde eens zien hoe het is als zorg (Juvent) en opvang (Kibeo) binnen een school werkzaam zijn. Hij was erg onder de indruk. We krijgen de steun om vooral op dat gebied, het vormen van een Kindcentrum, samen met de Deltaschool, Juvent en Kibeo verder vorm te geven.


Agenda maart, april, mei 2019…

4 t/m 10 maart

voorjaarsvakantie

11 maart

osteopaat op school

11 maart-15 maart

week van de Lentekriebels

11 maart-15 maart

tweede oudercontact

15 maart

Algemene Stakingsdag, school gesloten

20 maart-31 maart

activiteiten in kader van Kunstweek

5 april

lesvrij, kinderen vrij, personeel wel werkzaam

9 april

schoolfotograaf

10 april

schoolvoetbal jongens

12 april

Koningsspelen

17 april

schoolvoetbal meisjes

vrijdag 19 april t/m 5 mei     

meivakantie

27, 28, 29 mei

lesvrij, kinderen vrij, personeel wel werkzaam

30, 31 mei

Hemelvaart vakantie