Nieuwsbrief april 2019

NIEUWSBRIEF 18 april 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april 2019. Vanochtend zijn we gestart met een lekker Paasontbijt, aangeboden door de Ouderraad. Na vandaag start voor alle kinderen een welverdiende meivakantie. We zien elkaar weer op maandag 6 mei.

 

IKC+ zaken en leerlingengroei 

U weet vast al dat De Tweern niet de enige gebruiker is in het gebouw. De Tweern telt nu zo’n 230 leerlingen en er gaan dit jaar minder dan andere jaren leerlingen van school. Het zijn er (maar)zo’n 30. Per augustus behouden we dan ongeveer 200 leerlingen. Er staan er echter al weer bijna 30 op de lijst om te starten per augustus. Dan zitten we al gelijk op 230 leerlingen aan het begin van het schooljaar!!! Tussentijdse groei komt er dan nog weer bij. We groeien dus ondanks Passend Onderwijs. We weten dat gewone basisscholen veelal alles op alles zetten om hun leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, echter zijn er zoveel kinderen die nog meer hulp nodig hebben dat het voor die leerlingen van belang is een school te zoeken die dat extra’s kan bieden.

We zullen met meer groepen starten en hebben dus ook meer leerkrachten en andere begeleiders nodig. In de hoop dat we super gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers kunnen vinden in deze tijd van schaarste!!

Maar ook de IKC-ontwikkelingen gaan door. In het gebouw zit ook zorg (verzorgd door Juvent) en opvang (Kibeo). Ook die medewerkers krijgen het steeds drukker. De samenwerking met de Deltaschool is eveneens in volle gang. We streven er naar dat we over niet al te lange tijd één voorziening kunnen zijn, waar alles is ondergebracht. Dan zijn we met recht één Integraal Kind Centrum. We zoeken daarvoor ook een nieuwe naam en hopen daarvoor te zijner tijd een wedstrijd voor uit te schrijven.

Kortom een heleboel zaken die spelen dus. We hopen dat we ondanks al deze turbulente ontwikkelingen ons hoofd koel kunnen houden zodat we de kinderen zo goed mogelijk kunnen blijven helpen. En altijd dat luisterende oor blijven houden naar u als ouders/ verzorgers!

Met vriendelijke groet

Theo Quaak

  

Koningsspelen…

Op vrijdag 12 april waren de Koningsspelen. We begonnen eerst met het hijsen van de vlag waarbij er volop werd gedanst op het nummer Pasapas. Daarna gingen we lekker ontbijten. Vervolgens zijn de kinderen in groepjes allerlei spelletjes gaan doen op het schoolplein.  Het was een geweldig sportieve ochtend waar iedereen van heeft genoten. De kinderen van de Bovenbouw groep 7 en BBS hadden een ander programma. Zij vertrokken om 10.30u naar het Omnium. Daar werden door studenten van het CIOS allerlei urban sports aangeboden, te weten bootcamp, fietsen op de BMX, dansen etc. Zij konden hun beste moves tonen en kwamen daar ook zeer enthousiast van terug.

Via deze nieuwsbrief willen we alle ouders/grootouders/verzorgers die deze morgen mogelijk maakten hartelijk bedanken!

De foto’s van de Koningsspelen zijn te bekijken op de website van de school. Mocht u het wachtwoord niet meer weten, kunt u dit navragen bij de leerkracht van uw kind.

 

Schoolvoetbal

De afgelopen weken hebben veel jongens en meiden uit de bovenbouw hun beste beentje voor gezet tijdens de schoolvoetbal. Deze middagen zijn prima verlopen. We hebben op het voetbaltoernooi een super-visitekaartje afgegeven met sportiviteit en voetbalklasse. Er is gewonnen, af en toe gelijk gespeeld en soms verloren. De sfeer was er niet minder om.

 

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020

Hieronder de vastgestelde data van de vakanties voor het volgend schooljaar 2019-2020.

 

Herfstvakantie   

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie  

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020 t/m 1 mei 2020

Bevrijdingsdag

5 mei 2020

Hemelvaart

21 mei en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomervakantie 2020

13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

6 december 2019, 20 februari 2020, 9 juli 2020

Lesvrije dagen

13 september 2019, 8 november 2019, 21 februari 2020,

4 mei 2020, 2 juni 2020, 10 juli 2020 (op deze dagen zijn de kinderen vrij, personeel wel werkzaam)

 

Oudertevredenheid…

Als school hechten we veel waarde aan uw mening. “Hoe denkt u over het onderwijs wat aangeboden wordt? Voelt uw kind zich veilig op school? Voelt u zich als ouder gehoord?” Allemaal vragen waar we graag een antwoord op willen hebben. Uiteraard met als doel om ons onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten en af te stemmen op uw zoon/dochter.

Ondertussen hebt u allemaal een uitnodiging ontvangen om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers hier even tijd voor vrij willen maken, zodat we een zo eerlijk mogelijk beeld van alle aandachtspunten krijgen.

U kunt nog tot en met 23 april de vragenlijst invullen. Alvast bedankt voor de moeite!


Actie MONO

Afgelopen maand hebben we op school aandacht geschonken aan de actie MONO Ongestoord Onderweg. De landelijke actie is er op gericht om het mobiel gebruik in het verkeer en vooral de gevaren daarvan onder de aandacht te brengen. De actie was gericht op de kinderen maar daarnaast ook bedoeld voor de ouders. Als ouder geef je uiteraard het goede voorbeeld. Er hebben een heleboel ouders gereageerd middels het strookje waarop zij toezegden om hun mobiel niet (meer) in het verkeer te gebruiken. De kinderen hebben als afsluiting van de actie een sleutelhanger gekregen.


Agenda april, mei, juni, juli 2019…

vrij 19 april t/m zo. 5 mei

meivakantie, alle leerlingen vrij

wo 8 mei

ouderbijeenkomst (zie mail van 18 april)

ma 27, di 28, woe 29 mei

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

do 30 mei en vrij 31 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

maandag 10 juni         

Pinksteren, alle leerlingen vrij

woe 5-vrij 7 juni

Kamp M2 groep

woe 12-vrij 14 juni

Kamp B8-BBS

dinsdag 2 juli

Uitvoering Musical BBS

woensdag 3 juli

laatste schooldag leerlingen BBS

vrijdag 5 juli   

studiedag, alle leerlingen vrij

8 juli-16 augustus

zomervakantie 2019