Nieuwsbrief juni 2019

NIEUWSBRIEF 28 juni 2019

  

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. De grote vakantie is in zicht. Volgende week ontvangt u de laatste nieuwsbrief. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen de veranderingen qua bezetting en groepen vermeld worden. In deze nieuwsbrief staan onderaan ook belangrijke data, met graag speciale aandacht voor de data van de infomiddagen. U kunt deze dan alvast in uw agenda noteren.

 

Zaken met betrekking tot gebouw en personeel

Al zo’n 3 jaar zitten er 2 groepen ODYZEE leerlingen in ons gebouw. Met ingang van het nieuwe jaar is dat niet meer zo en worden ook deze groepen weer gehuisvest in hun gebouw in Kloetinge. Daarmee komen er twee lokalen vrij. Dat is nodig want De Tweern groeit fors in leerlingaantallen. Startten we het vorige jaar met 197 leerlingen, na de zomervakantie zullen dat er zo’n 230 zijn. En dan verwachten we nog tussentijdse groei. Ook De Deltaschool zal met een extra groep starten ook omdat ze groeien. Die groep gaat in het BSO lokaal in de kleutergang. De BSO die daar zit zal naar het speellokaal verhuizen.

Dat betekent dat we helemaal vol zitten komend schooljaar en er kunnen niet zoveel leerlingen bij.


Formatie:

Gelukkig hebben we goede mensen kunnen aanstellen die nieuw bij ons komen werken. In een van de eerste nieuwsbrieven kunt u lezen wie deze personen zijn en wat hun functie is.

Maar er vertrekken ook teamleden:

Inet Polderman: zij is al per 1 maart officieel in dienst getreden bij het samenwerkingsverband Kind op 1. Inet was de laatste jaren op De Tweern psychologisch assistent en administratief medewerker. Het mooie is dat ze gewoon in ons gebouw aan het werk is, omdat Kind op 1 in ons gebouw kantoor houdt.

Dat geldt ook voor Marian Totté. Zij doet al jaren  werk voor het Loket, maar is daar nu officieel in dienst getreden. Marian was lange tijd leerkracht en Intern Begeleider op De Tweern.

En tot slot: Yolanda de Regt. Zij gaat nu volledig Ambulant werk doen voor het loket. Op De Tweern was zij tevens Intern begeleider en per 1 augustus a.s. treedt ook zij helemaal in dienst van het samenwerkingsverband. Zelf beschrijft ze haar loopbaan verderop in deze brief..

Drie hele goede werknemers die heel veel mooi en professioneel werk deden op De Tweern en dat voortzetten bij Kind op 1. Jammer dat ze weggaan of al weg zijn, maar anderzijds zijn we als Tweern trots dat zulke mensen daar kunnen werken en hun vaardigheden mede op De Tweern hebben ontwikkeld!! En…. we komen ze gewoon dagelijks tegen!!

  

Berichtje van de afscheidnemende juf Yolanda,

Lieve kinderen, beste ouder(s), verzorger(s),

Per 1 augustus a.s. stopt mijn werk op De Tweern! Dan ga ik al mijn werkdagen werken als ambulant begeleider bij Kind op 1, het werk dat ik nu al doe op maandag en donderdag.

In die 31 jaar heb ik met vele kinderen, ouder(s)/verzorger(s) op de een of andere manier contact gehad: als juf in de klas of als begeleider. Met velen was het fijn samenwerken, soms in moeilijke kwesties, maar natuurlijk zijn er ook contacten of acties geweest die ik liever anders gedaan had als ik eraan terugdenk. Dat kan ook niet anders in het omgaan met zoveel verschillende mensen. Bovendien ben ik zelf ook ‘maar een mens’.

Het samenwerken met ouder(s)/verzorger(s) vind ik voorwaarde om het goed te kunnen doen met een kind. Het is immers het meest dierbare dat er bestaat!! Dat is vaak gelukt, maar heus niet altijd, jammer genoeg.  

Maar wat heb ik veel geleerd!! En wat is me veel toevertrouwd! Dank daarvoor!!

Zonder al deze ervaringen was ik niet de persoon en professional geworden die ik nu ben. 

Ik wens jullie alle goeds!! En wie weet, tot ziens!!

Groeten, Yolanda de Regt


Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats willen nemen in de oudergeleding. We zoeken een ouder die zich vanaf half augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020)  beschikbaar wil stellen. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef u dan nu op! Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken. De huidige leden zijn namens de ouders: Sija van Baalen (aftredend), moeder van Robin (BBS2) en Kevin (B6); Anneke Leeffers, moeder van Lesley (B7a); Leonie Dominicus, moeder van Foort (B6/7).
U kunt zich kandidaat stellen (tot 10 september) door te mailen naar: w.voogdt@respont.nl (secretaris MR, conciërge). Ook bij hem kunt u terecht voor vragen en als u meer wilt weten over de MR. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

 

 

App van de maand ‘Vakantiebieb’…

Ook dit jaar is hij weer beschikbaar. De ‘vakantieBieb-app’ Ook leuk voor volwassenen en als het nog geen vakantie is.

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek.

Lezen in de zomervakantie is belangrijk voor uw kind en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In de VakantieBieb‐app is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e‐books) opgenomen. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden.

Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload betekent dat u geen internet meer nodig heeft.

Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is nu beschikbaar in de App Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op www.vakantiebieb.nl.

 

Hulpplannen

Indien er met betrekking op uw kind in de afgelopen periode een hulpplan is opgesteld, heeft u deze recent ontvangen. Wij vragen u te reageren op deze mail ter bevestiging van ontvangst.

 

Babynieuws

Wij feliciteren juf Annemarie en haar man Rien van harte met de geboorte van hun dochter Esmee. En ook juf Monica en haar man Pierre met de geboorte van hun dochtertje Romy.

 

Musical van de leerlingen van de BBS

Aanstaande dinsdag 2 juli voeren de leerlingen van de B8/BBS groepen de eindmusical Cash op. Aanvang 19.00, de zaal gaat open om 18.40. Na afloop van de musical zal er gelegenheid zijn voor alle aanwezigen om koffie en thee te drinken op het schoolplein (o.v.v. het weer) om het jaar af te sluiten met ouders en leerkrachten. Op woensdag krijgen de leerlingen van de BBS een lunch aangeboden door de ouderraad. Na de lunch om 12.30 “springen de leerlingen van de BBS letterlijk de school uit”. Zij worden dan door de andere kinderen uitgezwaaid en toegejuicht. U bent daar ook als ouder van harte voor uitgenodigd.

 

Agenda juli & augustus 2019…

vrijdag  5 juli                                          

Studiedag, alle leerlingen vrij.

maandag 8 juli                                       

Begin zomervakantie

maandag 19 augustus                            

Eerste schooldag schooljaar 2019-2020


Op de volgende bladzijde staan allerlei belangrijke data voor volgend schooljaar. Graag ook speciale aandacht voor de informatiemiddagen. Tijdens deze middagen krijgt u als ouder belangrijke informatie van de leerkrachten over het komende schooljaar.


BELANGRIJKE DATA

schooljaar 2019-2020


De eerste schooldag is op maandag 19 augustus 2019.

Herfstvakantie  

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2019

Studiedag

Vrijdag 6 december 2019

Kerstvakantie  

Maandag 23 december 2019  t/m vrijdag 3 januari 2019

Voorjaarsvakantie 

Donderdag 20 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren  

maandag 1 en dinsdag 2 juni 2020

Zomervakantie 

Donderdag 9 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Lesvrije dagen

13 september 2019, 8 november 2019

Het schooljaar 2020-2021 start op maandag 24 augustus 2020

 

 INFORMATIEMIDDAG

BBS

Woensdag 21 augustus

12:45-14:00

Start in de aula

B7a + B7b

donderdag 22 augustus

12:45-14:00

B6 + B67

maandag 26 augustus

12:45-14:00

M1 + M2+ M3

dinsdag 27 augustus

13:15-14:00

O3 t/m O5

woensdag 28 augustus

12:45-14:00

OS, O1a t/m O2

donderdag 29 augustus

12:45-14:00

 

KAMPROOSTER VOOR DE KINDEREN

B7a + B7b

woensdag 4 september t/m vrijdag 6 september

O45 + O5

Maandag 9 september t/m dinsdag 10 september

B6 + B67

Dinsdag 10 september t/m donderdag 12 september