Nieuwsbrief november 2018

NIEUWSBRIEF november 2018

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Deze week waren er portfoliogesprekken. Natuurlijk is zowat iedere ouder of verzorger op school geweest. Geweldig dat er zoveel belangstelling voor is elke keer!! En ook elke keer opnieuw is het een prachtige verrassing om de portfolio’s door te lezen. De bijzondere leuke bijdragen die de kinderen zelf in hun portfolio hebben gestopt spannen de kroon!

De komende weken staan in het teken van de feestdagen. Sinterklaas is in het land aangekomen en hoopt aanstaande woensdag onze school weer te bezoeken. Daarna zal de school langzaam veranderen in Kerstsferen, met als afsluiting de kerstviering op donderdag 20 december. Kortom, we hebben een paar mooie, maar ook drukke en soms spannende weken voor de boeg. In deze nieuwsbrief leest er u weer van alles over.

 

Sinterklaas… 

Woensdag 5 december  hopen we bezoek te krijgen van Sinterklaas en enkele Pieten. We verwachten ze rond 8.30 uur en zij zullen heel de ochtend op school zijn en bezoeken de jongste groepen van De Deltaschool, De Tweern en het observatiecentrum. We hopen op een gezellige ochtend!

  

Kerst

Op donderdag 20 december as houden we op school een soort van Kerstmarkt. Dat wil zeggen u kunt terecht bij een heleboel Workshops waar allerlei leuke dingen te doen zijn.  En waar de leerlingen hun aandeel in hebben.  Allemaal in Kerstsfeer natuurlijk. En… ook de Kerstman komt!!!. Iedereen is welkom tussen 17 en 19 u. Neemt u gerust uw buren, vrienden en familie mee. Er is van alles te doen en te eten. Natuurlijk vragen we voor alles een bijdrage waarvan na aftrek van kosten naar ons nieuwe goede doel gaat. Dat heet: Stichting De Jarige Job. Deze stichting maakt zich hard voor gezinnen die  het financieel moeilijk hebben en daardoor hun kind(eren) geen verjaardagsfeestje kunnen bieden. Deze stichting maakt dat inmiddels al voor vele kinderen mogelijk. Kortom dit doel spreekt ons erg aan en u ook hopen we. Er zal een prijsvraag worden uitgezet waarbij u kans maakt op een boodschappenmand twv 25 euro… Komt allen dus!!

Op vrijdag 21 december begint de ochtend met een Kerstontbijt voor de leerlingen. Om 12 uur mogen de kinderen naar huis. Komt dat voor u slecht uit, dan mogen ze blijven tot het eind van de lesmiddag. Bespreekt u zelf met de taxichauffeur dat uw kind wel of niet meerijdt?

  

OR avond

Op 30 oktober jl. was er op school de algemene ouderavond. Gelukkig zijn er toch zo’n 25 ouders/ verzorgers op af gekomen, maar we hadden graag meer ouders gezien. De beide voorzitters van de ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben hun leden voorgesteld en verteld wat ze zoal doen in een schooljaar. Daarna kwam het hoofdthema aan bod wat als onderwerp Pesten had. Onze twee gedragsdeskundigen hebben toegelicht welke vormen van pesten er zoal zijn en wat we op school ook tegenkomen. En… wat we er aan doen. Na een vragenrondje werd de avond afgesloten. Het was een prima en gezellige avond.

 

Vervangingen

Per 1 januari as gaat er iets veranderen in de vervangingen die nodig zijn als er een teamlid ziek is. We mogen een collega aan stellen die vervangen gaat, maar dat zal niet altijd een oplossing zijn. Want wat als er 2 teamleden ziek zijn? Echter soms is er absoluut niemand beschikbaar om te vervangen en als er dan iemand standaard rond loopt in de school is dat wel zo fijn. Kortom de schaarste die er is om goeie leerkrachten te krijgen speelt onze school ook parten.

 

Studiedag en schoolbezoeken

Tijdens de laatste studiedagen was er ruimte voor het team om eens een kijkje te gaan nemen op andere scholen, zoals op een gewone basisschool of bij een instelling of op een school voor Voortgezet Onderwijs. Ons team wil graag leren en van anderen leren zoals bij deze bezoeken heeft dan zeker ook een meerwaarde. We hebben de dagen op een goede leerzame manier besteed.

 

AVG

De nieuwe Privacywetgeving is voor ons best wennen. Kunnen we u nu wel of niet een berichtje mailen over uw kind? En welke informatie mag wel en welke niet meegestuurd worden? Ook voor u als ouders en verzorgers is het merkbaar. Zoals met de  formulieren die u krijgt en die getekend aan ons retour moeten komen. Zonder uw toestemming kunnen we niet veel meer. Soms terecht, maar soms kan dat bepaalde zaken belemmeren of vertragen. Heeft u nog een formulier wat eigenlijk terug naar school moet, wilt u dat dan ingevuld meegeven naar school?

 

Raad van Toezicht

Onze school valt onder de stichting Respont. Respont heeft een bestuurder, die ook wel voorzitter van het College van Bestuur wordt genoemd. Zijn naam is Theo Hut. Er is ook een Raad van Toezicht die controleert of onze bestuurder zijn werk wel goed doet. De leden van de raad van toezicht bezoeken zo af en toe een van de scholen van de stichting en wij waren op 12 november aan de beurt. Die ochtend kwamen twee leden van die raad op bezoek en zij bezochten klassen, hadden een gesprek met teamleden, directie , enkele medewerkers,  ouders en wat leerlingen. Ze hebben het heel fijn en gezellig gevonden en kregen een goed en vooral positief beeld van onze school. Het gesprek met de leerlingen was het leukst!! Dank aan een ieder die er een steentje aan bij gedragen heeft. De twee leden van de raad van Toezicht heten: Mevr. N. Verhoeven en dhr. T Wevers.

  

Mediamasters…

Zoals al enkele jaren de gewoonte is, hebben ook dit jaar de B8/BBS groepen van de Tweern meegedaan aan de grote MEDIA-Quiz "Mediamasters 2018". Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Het doel van de Media Masters is het gesprek op gang brengen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

 

Met vrienden meer plezier

Sommige kinderen vinden het lastig contacten te leggen, voelen zich buiten de groep staan, worden gepest of hebben bijvoorbeeld vaker ruzie met anderen dan ze willen. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag.
In deze gevallen kan de training ‘met vrienden meer plezier’ de moeite waard zijn om te volgen.
Tijdens deze sociale vaardigheidstraining gaan we aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: samen spelen, nee zeggen, omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander en voor jezelf opkomen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. De training wordt op school onder schooltijd gegeven door een medewerker van het SMWO (Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio) samen met Yolanda de Regt, intern begeleider.
Heeft u vragen of vindt u het belangrijk dat uw kind meedoet aan deze training neem dan contact op met Yolanda de Regt.

 

‘Ik ben het zat!’: een project voor Zeeuwse gezinnen die het moeilijk hebben.

Het project ‘Ik ben het zat!’ is bedoeld voor kwetsbare Zeeuwse gezinnen die het moeilijk hebben. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld financiële problemen of er is sprake van geen of slecht betaald werk. Daarnaast spelen problemen op het gebied van alcohol, drugs, gamen of gokken. De gezinnen krijgen negen tot twaalf maanden intensieve begeleiding van een persoonlijke gezinscoach.  In het project staan niet de problemen centraal, maar staat positiviteit voorop. Wat gaat er goed? Welke wensen en verlangens heeft het gezin? De coach begeleidt de gezinnen om zelf de stappen te zetten om die waar te maken. Ieder succesje, groot of klein wordt gevierd. 

De eerste deelnemers zijn al gestart en de reacties zijn positief.  

In het project is plaats voor meer gezinnen. Wenst u ook voor u en uw gezin een toekomst met meer geluk en minder zorgen? Bent u bereid om hier zelf stappen in te gaan zetten, met steun van een coach? Meld u dan aan voor het project. Op www.ikbenhetzatzeeland.nl leest u hoe u dat kunt doen. Hier vindt u ook meer informatie over het project.   Heeft u interesse maar twijfelt u nog of u wel in aanmerking komt? Of misschien heeft u andere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Fenna Boeke, projectleider: contact@fennaboeke.nl / 06 57 98 43 92

  

Kindergroep 2018 voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Komend najaar start Indigo preventie met een kindergroep in Goes. De groep is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar die ouders hebben met psychische problemen of een verslaving. De kinderen praten met elkaar over thuis. Ze krijgen informatie, maken opdrachtjes, doen samen spelletjes en andere ontspannende activiteiten. De begeleider van Indigo komt vooraf één keer thuis om kennis te maken met het kind en de ouders. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Voor de ouders is er een ouderavond en een eindgesprek.

KOPP/KVO De kindergroep van Indigo preventie behoort tot de KOPP/KVO-activiteiten. Dit zijn activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Het hebben van een ouder met dergelijke problemen kan voor een kind erg moeilijk zijn, ongeacht of dat kind nog heel jong of al lang volwassen is. Soms zijn er veel spanningen in een gezin, of wordt er nooit over de problemen gepraat. Door middel van de KOPP/KVO-activiteiten stimuleert Indigo preventie dat KOPP/KVO-kinderen wél over hun situatie praten. Op die manier kan voorkomen worden dat ze (later) zelf problemen krijgen.

De cursus is gratis en start als er voldoende deelnemers zijn. Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met het secretariaat van Indigo preventie,

telefoonnummer 0113 24 60 60 of e-mail preventie@indigozeeland.nl.

 

Osteopathie…

Op 10 december komen de osteopaten weer een hele dag naar onze school. Mocht uw zoon/dochter die dag een behandeling krijgen, dan heeft u apart daarvoor al een uitnodiging ontvangen. Zorgt u a.u.b. dat u op tijd bent?

 

 Agenda december 2018 & januari 2019…

 

Woensdag 5 december

Sinterklaas

Maandag 10 december

Osteopathie op De Tweern

Donderdag 20 december

Avond: Kerstviering van 17.00-19.00

Zat. 22 december t/m zon. 6 januari

Kerstvakantie