Nieuwsbrief september 2018

NIEUWSBRIEF 28 september 2018

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de reguliere nieuwsbrief van september.


Uitnodiging Algemene ouderavond dinsdag 30 oktober 19.30-21.00 uur

"De tong is de sterkste spier van het lichaam, het kan iemands hart breken"


We willen alle ouders/verzorgers graag uitnodigen voor onze algemene ouderavond op dinsdag 30 oktober a.s. Deze avond heeft als hoofdthema 'pesten' waarover onze gedragsdeskundigen meer zullen vertellen. Helaas is dit onderwerp nog altijd actueel en zeker met de komst van sociale media is het voor ouders en leerkrachten steeds moeilijker om grip te krijgen op pestgedrag. Daarom is het extra belangrijk om deze avond bij elkaar te komen en ons bewust(er) te worden van de oorzaken en gevolgen van pesten en onze eigen rol die wij kunnen spelen in deze situaties. 

Verder zullen de ouderraad en medezeggenschapsraad een terugblik geven over hun werkzaamheden van het afgelopen schooljaar en tevens vertellen wat er komend schooljaar op de planning staat. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten!

OR, MR en Team van de Tweern


Stamkaart

Deze week heeft u via uw kind een envelop meegekregen waarin u gevraagd wordt om de zogenaamde stamkaart in te vullen, waarop gegevens van uw kind staan en waar u gevraagd wordt ontbrekende gegevens in en aan te vullen. Hoe dit moet kunt u lezen in de brieven die in de envelop zitten. Wilt u dit alles in dezelfde envelop mee terug geven naar school en graag vóór 2 oktober.


Jassen aan…

We hebben allemaal heel lang kunnen genieten van mooi weer maar………..

door de veranderde weersomstandigheden, vragen we in deze nieuwsbrief aandacht voor de afspraken die we hebben in de school met betrekking tot jassen. We maken het nu nog weleens mee dat leerlingen zonder jas naar school komen.

Vanaf volgende week gaan we ervan uit dat alle leerlingen met een jas aan op school komen. Alle leerlingen gaan in de pauzes met een jas aan naar buiten.


Kinderboekenweek…

Op woensdag 3 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek.

Het thema dit jaar is ”Vriendschap: Kom erbij”. Ook op de Tweern doen we hieraan mee en zullen er verschillende activiteiten in de klassen worden georganiseerd. De ingangen van de school worden versierd in het thema.

 

Sparen voor de schoolbieb

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek.

Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.

Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!

Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon in op school, bij de administratie. Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.

Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon.

De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met juf Monique, juf Marit of een Bruna-winkel.

 

WAT IS DE CVB…

CVB, Commissie Van Begeleiding, heeft als taak om er met het team voor te zorgen dat ieder kind op onze school zich maximaal kan ontwikkelen. Het is voor een SBO school verplicht om een CVB te hebben. De CVB heeft als opdracht om:

  • actuele pedagogische- didactische- en/of sociaal emotionele hulpvragen rondom individuele kinderen te bespreken
  • toezicht te houden op het opstellen van individuele hulpplannen
  • vaststellen en evalueren van het Ontwikkelingsperspectief (OP)
  • adviseren over de toelating van kinderen op het SBO
  • adviseren over terugplaatsing van kinderen naar het regulier basisonderwijs
  • adviseren over het verwijzen naar Speciaal Onderwijs
  • formuleren van het advies voor voortgezet onderwijs
  • wanneer het mogelijk is wordt de hulpvraag binnen school opgelost, maar er kan ook een verwijzing naar externen uitkomen, voor bv. verder onderzoek

De commissie van begeleiding bestaat uit de leerkracht(en) van uw kind, een lid van de directie, de IB-er van de bouw, de orthopedagoog/gedragsdeskundige en schoolmaatschappelijk werk.  Afhankelijk van de hulpvraag kan de CVB worden uitgebreid met de (motorisch)remedial teacher, de onderwijsassistent, de logopediste, de fysiotherapeut, de gymleerkracht, de jeugdarts, de jeugdpolitie en instanties die uw kind en/of uw thuissituatie begeleiden (zowel binnen als buiten de school).

De hulpvraag kan komen van de leerkracht(en), de IB-er, het onderwijsondersteunende personeel maar… ook van u! Als ouder(s)/verzorger(s), kunt u de CVB een hulpvraag stellen, door contact op te nemen met de groepsleerkracht of de IB-er van uw kind.

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de hulpvraag op de agenda komt.

Als ouder(s)/verzorger(s) bent u op de hoogte wanneer uw kind in de CVB wordt besproken en krijgt u na de CVB een terugkoppeling.


Bericht met betrekking op de gym.

Graag nog even extra aandacht voor het meegeven/meenemen van gymspullen op de gym dag(en). GYMKLEDING, GYMSCHOENEN, HANDDOEK (voor het douchen na de les) ZIJN VERPLICHT. Op blote voeten gymmen is niet wenselijk vanwege de grotere kans op voet- en enkelblessures. Zou u ook even willen controleren of de gymschoenen niet te klein zijn geworden?

 

Juffen-en meester nieuws

Juf Vera de Hoop-Maas gaat per 25-09-2018 met zwangerschapsverlof.  De afgelopen weken van het nieuwe schooljaar heeft zij gewerkt als onderwijsassistent om daarbij meteen juf Marjolein en juf Lisette wegwijs te maken. Zij zal pas in het nieuwe kalenderjaar weer terug komen op school. We gaan er natuurlijk van uit dat alles goed zal verlopen en wensen haar alvast het allerbeste toe!!

Max Nagtzaam is onze nieuwe onderwijsassistent in de onderbouw. Hij is 4 dagen per week te vinden in groep O2. Heel fijn dat we weer eens een meester hebben en hij is voornamelijk aan het werk in groep O2.

 

Jumbo Sparen voor de School

Wij doen mee aan Jumbo Sparen voor de School actie! Van woensdag 3 oktober tot en met 20 november 2018 ontvangen klanten bij deelnemende Jumbo winkels een schoolpunt bij iedere 10 euro boodschappen. Een schoolpunt kan op 3 manieren aan onze school worden toegekend:

Het punt kan ingevoerd worden via;

*Jumbo Sparen voor je School app of  www.jumbosparenvoorjeschool.nl.

*Het punt kan gedoneerd worden in de display van de school in de winkel.

*Het punt kan gedoneerd worden in de display op school (deze staan in de hal van onze school). 

Met de gespaarde punten kunnen wij leuke materialen kopen.

We hopen dat er weer veel gespaard zal gaan worden!

 

Schoolkampen….

De schoolkampen zijn weer achter de rug en ze zijn heel goed en gezellig verlopen. De kinderen hebben genoten en hebben op speelse wijze elkaar weer wat beter leren kennen. Foto’s van alle kampen kunt u vinden op onze site. 


Agenda oktober & november 2018…

3 oktober-11 oktober

Kinderboekenweek

12 oktober                        

Studiedag, alle leerlingen vrij

15 oktober-19 oktober

Herfstvakantie

30 oktober

Algemene Ouderavond 19.30-21.00 uur

8 november

Nationaal Schoolontbijt

15 en 16 november

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

Week 48 (26-30 nov)

eerste oudercontactavond