De Tweern is een school voor speciaal (basis)onderwijs op de Bevelanden.
Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs wordt op De Tweern een nieuwe onderwijskans geboden.
De naam ‘De Tweern’ past hier goed bij, want het komt van het werkwoord tweernen en dat betekent het ineendraaien van twee of meer draden, waardoor er een krachtiger koord ontstaat.

Samen sta je sterker en kunnen we beter inspelen op de gestelde (hulp)vragen van leerlingen en ouders. Sinds een aantal jaar doen we dit samen met de Deltaschool. De Deltaschool is een school voor ZML-onderwijs. Daarnaast bieden we sinds een aantal jaar onderwijs aan leerlingen die nog meer intensieve begeleiding nodig hebben. Dit doen we in onze zogenoemde M-groepen. Dit zijn kleinere groepen, waar altijd 2 medewerkers voor staan.
De Tweern werkt samen met zo’n 50 basisscholen op de Bevelanden in het samenwerkingsverband Kind op 1.
Binnen de Tweern kennen  we verschillende doelgroepen:

Meer informatie over deze groepen kunt u lezen op de verschillende pagina’s.
Voor informatie over de ZML-groepen verwijzen we u naar de aparte website van de Deltaschool.

WE KUNNEN VAN KINDEREN NIET ALLEMAAL DEZELFDE STERREN MAKEN, MAAR WE KUNNEN ZE WEL ALLEMAAL LATEN SCHITTEREN”