Na De Tweern

De groepen met leerjaar 8 zijn bij ons de schoolverlatersgroepen. Deze leerlingen zullen aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van De Tweern en uitstromen naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs (VO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het proces wat hieraan vooraf gaat noemen wij de schoolverlatingsprocedure. Dit is de landelijke/wettelijke procedure voor het SBO. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u lezen in het informatieboekje ‘Na De Tweern’.

Hieronder kunt u het informatieboekje over de schoolverlatingsprocedure downloaden.