Agenda MR vergadering 18-06-2019

Agenda MR vergadering dinsdag 18 juni 2019

                                                                                                                        

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur


1. Opening


2.  vaststelling van de agenda


3. Notulen van 17 april 2019


4. Mededelingen MT


5. GMR zaken laatste vergadering (16 april 2019)


6. Formatie algemeen


7. Gebouwzaken en indeling qua klassen


8. Werkdruk middelen en besteding


9. Kunstweek in 2020 ipv Kerst feest


10. Afscheid MR lid en opvolging


11. Nieuwe MR leden van uit de ouders hoe gaan we hier mee om


12. Wat verder ter tafel komt


13. Rondvraag


14. Sluiting