Agenda MR vergadering 25-09-2018

Agenda MR vergadering dinsdag 25 september 2018

                                                                                                                                     

Voltallige MR, aanvang 19.30 uur

 

1.      Opening

 

2.       vaststelling van de agenda

 

3.      Notulen van 25 juni 2018

 

4.      Jaarverslag 2017 / 2018

 

5.      Mededelingen MT

 

6.      Mededeling begroting 2019

 

7.      Mededeling over het gebouw

 

8.      Zaken van uit de school o.a meepraten over port folio’s

 

9.      Zaken van uit Respont  

 

10.  Stand van zaken budget werkdruk vermindering per augustus 2018.

 

11.  Professioneel statuut

 

12.  Afscheid van Herma Voorzitster MR, Leon welkom heten

 

13.  Functie verdeling MR

 

14.  Afspraken over voorstellen MR in de nieuwsbrief

 

15.  Vaststellen 5/6 vergaderdatums MR komend schooljaar

 

16.  Wat verder ter tafel komt

 

17.  Rondvraag

 

18.  Sluiting